NOVA CONVOCATORIA LEADER 2023-2024

Dende a Asociación Terras de Compostela, informa que dende o pasado xoves 29 de Decembro 2022, xa está aberto o prazo da nova convocatoria Leader para o período 2023-2024.

RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2022 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2(apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2023 e 2024, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Código de procedemento MR701D).

Indicar que está convocatoria está sometida ás bases reguladoras anteriores e refírese unicamente ao importe dispoñible na submedida 19.2 da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020 para as anualidades 2023-2024.

O GDR 19 Terras de Compostela correspóndelle a cantidade de 558.027,40€.

O prazo de presentación de solicitudes REMARTA o 31 de xaneiro 2023.

Para máis información axuntamos,