Contratos Menores

Contratos Menores Adxudicados

A continuación amósase a listaxe de contratos menores adxudicados en cada exercicio:

 

Contratos menores 2024 cuarto trimestre
Contratos menores 2024 tercer trimestre
Contratos menores 2024 segundo trimestre
Contratos menores 2024 primer trimestre
Contratos menores 2023
Contratos menores 2022

Asociación sen ánimo de lucro, modelo de partenariado público e privado, que implica a todos os actores locais, tanto as institucións, como o tecido asociativo así como a sociedade en xeral de seu ámbito territorial.

Contacto

Cibran, nº 4 – San Xian de Sales
15885 VEDRA
E: info@terrasdecompostela.org
T: 981 818 357
M: 689 245 170

Calidade