Outros Proxectos

COOPERACIÓN

Os GDR socios deste proxecto pretendemos levar a cabos procesos de planificación participada para xerar iniciativas piloto de paisaxes intelixentes nos núcleos rurais dos territorios participantes, que contribúan ao desenvolvemento de figuras de mobilidade das terras agrarias como mecanismos para recuperar as Paisaxes Intelixentes. Para iso, cada GDR levará a cabo un proxecto/experiencia piloto como acción individual nese eido, que se verá reforzada e complementada polo resto de accións comúns do proxecto.

Máis información

Asociación sen ánimo de lucro, modelo de partenariado público e privado, que implica a todos os actores locais, tanto as institucións, como o tecido asociativo así como a sociedade en xeral de seu ámbito territorial.

Contacto

Cibran, nº 4 – San Xian de Sales
15885 VEDRA
E: info@terrasdecompostela.org
T: 981 818 357
M: 689 245 170

Calidade