Asociación Terras de Compostela convoca á Xunta Directiva Extraordinaria da Asociación Terras de Compostela, que se celebrará o vindeiro VENRES, dia 07 de XULLO de 2023, as 9:30 horas en primeira convocatoria e as 10:00 horas en segunda convocatoria, a reunión celebrarase no Salón de Plenos da Casa do Concello de Val do Dubra (Rúa Arcai 41-Bembibre).

Dentro da orde do día destacar que, entre outros temas trataremos:

1.-Lectura é aprobación, se procede, da acta da Xunta Directiva Ordinaria do 12 de xaneiro do 2023.

2.-Estudo e análise dos expedientes da Medida Leader de Galicia 2014-2023 convocatoria 2023-2024, e no seu caso, acordos a adoptar.

3.-Aprobar, se procede a Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP).

4.- Rogos e preguntas