Resultado da valoración de méritos do proceso de selección de persoal da asociación Terras de Compostela GDR19. Descargar PDF