RÍO ULLA

COUTO 

COUSO

LÍMITE SUPERIOR 

Presa de Couso (A Estrada e Teo; 536.455, 4.732.773)

LÍMITE INFERIOR 

100 m augas abaixo da

Pedra de Fernández (A Estrada e Teo; 535.660, 4.732.703)

Lonxitude aproximada

do tramo (KM) 

0,87

CAT. dos permisos de pesca

Pesca sen

morte

Dimensión mínima (CM)

 

Nº cota captura troitas por persoa e

xornada

 

Nº permisos en xornadas Laborais

6

Nº permisos en xornadas Festivas

6

Casas Expedidoras

Bar O Rollo. O Rollo, 12. Santa Cristina de Vea. A Estrada. 696 079 894

COUTO 

PONTEVEA

LÍMITE SUPERIOR 

Desembocadura do Río Vea (A Estrada e Teo; 538.175, 4.733.403)

LÍMITE INFERIOR 

Ponte Vella de Pontevea (A Estrada e Teo; 536.984, 4.734.238)

Lonxitude aproximada

do tramo (KM) 

1,8

CAT. dos permisos de pesca

Salmón e pesca sen morte

Dimensión mínima (CM)

21

Nº cota captura troitas por persoa e

xornada

4

Nº permisos en xornadas Laborais

8

Nº permisos en xornadas Festivas

8

Casas Expedidoras

 

COUTO 

SANTELES

LÍMITE SUPERIOR 

Presa de Louzao (A Estrada e Vedra; 542.820, 4.732.896)

LÍMITE INFERIOR 

Presa do muíño de Arnelas (A Estrada e Vedra; 541.548, 4.733.849)

Lonxitude aproximada

do tramo (KM) 

1,63

CAT. dos permisos de pesca

Salmón e pesca sen morte

Dimensión mínima (CM)

21

Nº cota captura troitas por persoa e

xornada

4

Nº permisos en xornadas Laborais

8

Nº permisos en xornadas Festivas

8

Casas Expedidoras

 

COUTO 

XIMONDE

LÍMITE SUPERIOR 

200 m augas abaixo

da Presa de Ximonde (A Estrada e Vedra; 543.729, 4.732.657)

LÍMITE INFERIOR 

Canal de Covelas (A Estrada e Vedra; 543.099, 4.732.616)

Lonxitude aproximada

do tramo (KM) 

0,7

CAT. dos permisos de pesca

Salmón e pesca sen morte

Dimensión mínima (CM)

21

Nº cota captura troitas por persoa e

xornada

4

Nº permisos en xornadas Laborais

6

Nº permisos en xornadas Festivas

6

Casas Expedidoras

 

COUTO 

DEZA

LÍMITE SUPERIOR 

Presa de García, no

Deza (Silleda e Vila de Cruces; 554.509, 4.735.920)

LÍMITE INFERIOR 

450 m augas abaixo da

desembocadura do Deza (Boqueixón e Silleda; 553.061, 4.736.717)

Lonxitude aproximada

do tramo (KM) 

2,3

CAT. dos permisos de pesca

Pesca sen

morte

Dimensión mínima (CM)

 

Nº cota captura troitas por persoa e

xornada

 

Nº permisos en xornadas Laborais

10

Nº permisos en xornadas Festivas

10

Casas Expedidoras

 

Asociación sen ánimo de lucro, modelo de partenariado público e privado, que implica a todos os actores locais, tanto as institucións, como o tecido asociativo así como a sociedade en xeral de seu ámbito territorial.

Contacto

Cibran, nº 4 – San Xian de Sales
15885 VEDRA
E: info@terrasdecompostela.org
T: 981 818 357
M: 689 245 170

Calidade