PUBLICACIÓN DO RESULTADO DA PROBA ESCRITA E CONVOCATORIA DE ENTREVISTA DO PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL DA ASOCIACIÓN TERRAS DE COMPOSTELA GDR 19 – Descargar PDF