Novas

Convocatoria Proceso de Selección de TECNICO/A

A ASOCIACIÓN TERRAS DE COMPOSTELA

Convoca: Proceso de selección de persoal para cubrir o posto de: TÉCNICO/A

Para a xestión e aplicación do Programa de Desenvolvemento Local Participativo LEADER, do GDR 19

Documentación

Resolución de Concesión de Axudas da convocatoria 2021-2022

Resolución pola que se publica o resultado da convocatoria de subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme á estratexica de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2021 e 2022, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. DESCARGAR

Resolucións de convocatorias

 • Resolución pola que se publica o resultado da convocatoria de subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2017 e 2018, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. PROXECTOS NON PRODUTIVOS. DESCARGAR

 • Resolución pola que se publica o resultado da convocatoria de subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2017 e 2018, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. PROXECTOS PRODUTIVOS. DESCARGAR

 • Resolución pola que se publica o resultado da convocatoria de subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2018 e 2019, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. DESCARGAR

 • Resolución pola que se publica o resultado da convocatoria de subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2019 e 2020, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (MR 701D). DESCARGAR

 • Resolución pola que se publica o resultado da convocatoria de subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2020 e 2021, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. DESCARGAR

ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO 2014-2020

Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo 2014-2020 (EDLP)

O GDR Terras de Compostela publica a EDLP 2014-2020 elaborada en base as notas definitorias da metodoloxía Leader que son as seguintes:

 • Enfoque abaixo-arriba: o plan de desenvolvemento é definido e aplicado polos axentes de cada territorio.
 • Partenariados locais entre axentes públicos e privados: a peza central da metodoloxía Leader ven constituída polos GDR: conxunto de axentes públicos e privados que definen e aplican unha estratexia de desenvolvemento local para o territ Os GDR contan cunha equipa técnica e están dotados de poder de decisión na planificación das medidas e na selección dos proxectos que vaian a ser apoiados.
 • Estratexia definida a nivel local: a actuación dos GDR ten que basearse nun plan de desenvolvemento adaptado ao seu territorio, que responda ás necesidades e potencialidades que este presente.
 • Innovación: entendida non só como innovacións tecnolóxicas, senón como a exploración de novos xeitos de enfrontarse aos retos de cada territorio.
 • Deseño e aplicación multisectorial: o plan de desenvolvemento debe estar baseado na interacción entre os axentes dos distintos sectores económicos.
 • Traballo en rede: o plan para cada territorio ten que ir unido ao establecemento de vínculos con outros territorios rurais.
 • Proxectos de cooperación con outros territorios: tanto galegos como do resto do Estado ou doutros países da Unión Europea.

Read More

Centro Coworking

Financiado con fondos Leader, e co obxectivo de fomentar a creación e a fixación de poboación no rural, concretamento no Concello de Vedra, plantease a recuperación deste vagón cedido polo Museo Nacional de Ferrocarril, que se corresponde co ultimo exemplar da histórica serie 593 de Renfe coñecido popularmente como “camello”.

 

EL CAMELLO HD from fermin blanco on Vimeo.

XII PREMIOS AGADER

Beneficiarios: persoas físicas ou xurídicas de natureza privada.
Categorías: Mocidade, paisaxe rural, proxectos de interese social, turismo, sector agrogandeiro, mulleres, innovación tecnolóxica, recuperación e posta en valor da terra agraria
Premios: Cada premio constará de unha dotación económica de 10.000 €.
Prazo de solicitude: dende o 12 de febreiro ate o 11 de marzo do 2021.
Máis información: DOG

Xuntanza coa Directora Xeral de AGADER

Onte os GDRs da provincia de A Coruña mantivemos unha xuntanza por videoconferencia coa Directora Xeral de AGADER.
Inés Santé Riveira, na que dou traslado do contido da Lei de Recuperación Agraria, que se atopa actualmente en trámite Parlamentario.
O obxectivo final desta lei é recuperar a terra abandonada para novos usos, evitando así o despoboamento do rural.

Read More

Asociación sen ánimo de lucro, modelo de partenariado público e privado, que implica a todos os actores locais, tanto as institucións, como o tecido asociativo así como a sociedade en xeral de seu ámbito territorial.

Contacto

Cibran, nº 4 – San Xian de Sales
15885 VEDRA
E: info@terrasdecompostela.org
T: 981 818 357
M: 689 245 170

Calidade