Novas

XORNADAS DE FORMACIÓN-O VALOR ENGADIDO A PRODUCIÓN AGRARIA

XORNADAS DE FORMACIÓN-O VALOR ENGADIDO A PRODUCIÓN AGRARIA

 

O GDR19 Asociación Terras de Compostela, no marco do proxecto de Cooperación PAISAXES INTELIXENTES cos grupos GDR Ribeira Sacra-Courel, Deloa, Asdecomor e GDR Costa da Morte, realizará unhas Xornadas de Formación orientadas ao VALOR ENGADIDO DA PRODUCIÓN AGRARIA.

Read More

Feira Labrega 2023

FEIRA LABREGA 2023

Un ano máis, no Concello de Brión na Carballeira de Santa Minia o vindeiro  venres 15 de Setembro do 2023 celébrase a Feira Labrega.

 

                                                       

Read More

XUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA 07/07/2023

Asociación Terras de Compostela convoca á Xunta Directiva Extraordinaria da Asociación Terras de Compostela, que se celebrará o vindeiro VENRES, dia 07 de XULLO de 2023, as 9:30 horas en primeira convocatoria e as 10:00 horas en segunda convocatoria, a reunión celebrarase no Salón de Plenos da Casa do Concello de Val do Dubra (Rúa Arcai 41-Bembibre).

Read More

Proxecto de Cooperacion – PAIXASES INTELIXENTES

A despoboación e envellecemento da poboación en entornos rurais esta a provocar un crecente estado de abandono de cada vez máis núcleos de poboación, que non so afecta as diferentes construcións e espazos públicos das aldeas, senón que tamén a cambios da paisaxe tradicional, polo continuo abandono de terras de cultivo e/ou aproveitamento tradicional do monte e do entorno que as rodea.

A recente vaga de lumes que sufriu a nosa comunidade puxo de manifesto a imperiosa necesidade de intervir dunha forma decidida, e inmediata, na recuperación das paisaxes nos entornos dos núcleos rurais co obxectivo de evitar problemas derivados dos lumes que poden poñer en risco no son as propias aldeas, senón que tamén as persoas que as habitan.

Son moitos os esforzos que se están realizando dende a propia Xunta de Galicia para contribuír a mobilidade das terras agrarias abandonadas, fundamentalmente a través do impulso e desenvolvemento das aldeas modelo e polígonos agroforestais

Os GDR podemos, e debemos, xogar un papel fundamental para contribuír a ese desenrolo destas figuras, a través da concienciación, divulgación, promoción, impulso e desenvolvemento das mesmas.

Co gallo de intervir no eido da recuperación de paisaxes tradicionais, pretendemos contribuír: a desenvolver a mobilidade de terras, a recuperación de cultivos e novas formas de produción en entornos dos núcleos rurais, a deseñar cintos verdes,dinamizar mercados locais, e iniciar procesos de transición enerxética nas aldeas do rural.

Os GDR socios deste proxecto pretendemos levar a cabos procesos de planificación participada para xerar iniciativas piloto de paisaxes intelixentes nos núcleos rurais dos territorios participantes, que contribúan ao desenvolvemento de figuras de mobilidade das terras agrarias como mecanismos para recuperar as Paisaxes Intelixentes. Para iso, cada GDR levará a cabo un proxecto/experiencia piloto como acción individual nese eido, que se verá reforzada e complementada polo resto de accións comúns do proxecto.

Obxectivos

 • Fomento da planificación participada para xerar iniciativas piloto de paisaxe intelixente nos territorios participantes, empregando as figuras establecidas na lei de recuperación de terra agraria de Galicia: aldeas modelo, polígonos agroforestais ou agrogandeiros.

(*) Por ex. Un proxecto piloto sería crear un cinto verde e cultivos corta lumes en zonas de montaña como poden ser a recuperación de pastos e/ou combinacións de novos cultivos forestais..

 • Impulsar un proceso de planificación participada: impulsar canles e metodoloxías de planificación territorial participada como semente de iniciativas nas zonas participantes (iniciativas forestais, agrícolas, gandeiras, agroforestais, outras).
 • Valorar as posibilidades dos distintos territorios en canto parámetros bioclimáticos, agronómicos e de razas de gandaría autóctona e sementes para activar novas iniciativas que contribúan a recuperación da paisaxe.
 • Aportar coñecementos e concretar posibilidades máis óptimas das zonas piloto tendo en conta dous tipos de territorio participantes:
  • ZONAS FORESTAIS: Tanto de área de montaña como de franxa costeira
  • ZONAS AGRÍCOLAS Tanto do interior como de franxa costeira
 • Estudar as posibilidades de comercialización de produtos agrogandeiros-forestais e mercados de proximidade.
 • Formación e impulso do cooperativismo con enfoques adaptados ás necesidades dos participantes (comercialización, uso de maquinaria, asistencias técnicas, etc.)
 • Impulsar a transición enerxética, facendo mais atractivo o medio rural ao poder contar cunha enerxía mais barata para a poboación local e as empresas

Descargables

 

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 15/06/2023

 

 

Asociación Terras de Compostela convoca aos seus asociados á Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación Terras de Compostela, que se celebrará o vindeiro XOVES, día 15 de XUÑO de 2023, ás 13:00 horas en primeira convocatoria e ás 13:30 horas en segunda convocatoria, na Sede da Asociación, en Lugar Cibrán, 4 – San Xián de Sales (Vedra), coa seguinte:

Read More

SEGURIDADE ALIMENTARIA: MANIPULADOR DE ALIMENTOS e ALÉRXENOS.

Xa rematando a programación do Sistema Integral de Calidade Turística Española en Destino, a Asociación Terras de Compostela organizará para o próximo marte 9 de Maio de 2023, no Pazo da Peregrina (Bertamiráns) a partir das 17:30, unha sesión formativa “SEGURIDADE ALIMENTARIA: MANIPULADOR DE ALIMENTOS e ALÉRXENOS”

Read More

O GDR TERRAS DE COMPOSTELA IMPARTE UN CURSO DE PROTOCOLO DE ACOSO SEXUAL E POR RAZON DE SEXO ÁS EMPRESAS DO SECTOR TURÍSTICO.

O Grupo de Desenvolvemento Rural  (GDR) Asociación de Desenvolvemento Rural Terras de Compostela, presidida por M. Guarina Rey Vázquez (Concelleira de Brión), realizou unha sesión formativa con carácter presencial denominada “ACOSO LABORAL: PROTOCOLO SEXUAL E POR RAZÓN DE SEXO” no Pazo da Peregrina (Bertamiráns) o pasado martes 11 de abril de 2023.

O GDR, como ente xestor do Destino SICTED (Sistema Integral de Calidade Turística en Destino), convidou a este curso a empresarios e traballadores de establecementos vinculados ao sector turístico do territorio que optan á distinción SICTED . Foron preto de 45 persoas as que se sensibilizaron e formaron no eido do acoso laboral e da discriminación e obtiveron as  ferramentas necesarias para previlo e actuar frente a situacións comprometidas e denunciables.

 

 

 

 

 

 

 

Read More

SISTEMA INTEGRAL DE CALIDADE TURÍSTICA ESPAÑOLA EN DESTINO- 2023

Arrancamos o plan formativo baixo a metodoloxía do Sistema Integral de Calidade Turística Española en Destino (SICTED)-2023.

Para poder acadar a distinción os establecementos teñen a obriga de asistir as xornadas formativas indicadas na Metodoloxía SICTED.

Nos vindeiros meses de Marzo, Abril e Maio vanse a realizar diversas xornadas formativas de carácter presencial, sendo a primeria cita o 14 de Marzo de 2023 onde se organizará  o Grupo de Mellora “O VALOR DA HABILIDADES BLANDAS NO MERCADO LABORAL”

Read More

Asociación sen ánimo de lucro, modelo de partenariado público e privado, que implica a todos os actores locais, tanto as institucións, como o tecido asociativo así como a sociedade en xeral de seu ámbito territorial.

Contacto

Cibran, nº 4 – San Xian de Sales
15885 VEDRA
E: info@terrasdecompostela.org
T: 981 818 357
M: 689 245 170

Calidade