FORMACIÓN SICTED-TALLER-VISITA ESTUDO Cabaniñas do Bosque

Como broche de ouro para este curso de formación SICTED do ano 2022 realizaremos a última actividade formativa-Taller-Visita de Estudo.

A saida está programada para este Martes 25 de Outubro de 2022,as 10:30 nas Cabaniñas do Bosque  -Lugar Ousende, Santo Ourente(Serra de Outes).

Esta actuación está subvencionada pola Deputación da Coruña, así como pola Medida LEADER Galicia 2014-2020 (submedida 19.4B).

Con esta actuación o que se pretende visualizar:

  • Un negocio familiar que comezou como unha actividade económica complementaria, e que gracias a unha aposta clara pola mellora na calidade,innovación profesionalización e mellora constante na oferta turística, convirtiese nos últimos anos nunha empresa sólida e en expansión.
  • Tamén nos trasladaran o seu punto de vista de como ofertar actividades complementarias valoriza o seu establecemento.

Neste punto,contaremos coa presenza de Maria Traveso, onde dará a coñecer a oferta de actividades complementarias que existen no noso territorio, para así poder ofertar un turismo activo.

 

Agardamoste!!