Asociación Terras de Compostela convoca aos seus asociados á Asemblea Xeral Ordinaria, que se celebrará o vindeiro MÉRCORES, día 06 de XULLO de 2022, ás 13:00 horas en primeira convocatoria e ás 13:30 horas en segunda convocatoria, na Sede da Asociación, en Lugar Cibrán, 4 – San Xián de Sales (Vedra), coa seguinte:

ORDE DO DÍA

  1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da Asemblea Xeral Ordinaria de data 21 de abril de 2022.
  2. Estado Xeral de funcionamento da Asociación, e no seu caso, acordos a tomar.
  3. Modificación dos Estatutos Sociais da Asociación Terras de Compostela.
  4. Rogos e preguntas.

Convocatoria (pdf)