ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 11/06/2024

 

Asociación Terras de Compostela convoca aos seus asociados á Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación Terras de Compostela, que se celebrará o vindeiro MARTES, día 11 de XUÑO de 2024, ás 16:00 horas en primeira convocatoria e ás 16:30 horas en segunda convocatoria, no Centro Sociocultural Pedro Barrié de la Maza – Lugar Pumares, parroquia Sergude (Boqueixón), coa seguinte:

 

ORDE DO DÍA

  1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da Asemblea Xeral Ordinaria de data 15 de xuño de 2023.
  2. Aprobación, se procede, das contas anuais e da memoria de actividades do exercicio 2023.
  3. Informe anual de avaliación e seguimento da posta en práctica da Estratexia de Desenvolvemento Local ate a anualidade 2023, e no seu caso, acordos a tomar.
  4. Aprobación, se procede, do orzamento e da memoria de actividades prevista para o exercicio 2024, e no seu caso, acordos a tomar.
  5. Estado Xeral de funcionamento da Asociación, e no seu caso, acordos a tomar..
  6. Rogos e preguntas.